قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا. (سورة فاطر, 39) Allâhü Teâlâ şöyle buyurdu (meâlen): “… (Âhirette) kâfirlere küfürleri, hüsrandan başka bir şey arttırmaz.” (Fâtır sûresi, âyet 39)
---
17
Şubat
Cuma
2017
AYIN SAFHASIRûmî: 4 Şubat 1432   • Hicrî: 20 Cemâziyelevvel 1438

Şeyh Şâmil'in (rh.) Medine'de vefâtı (1871) Kosova'nın istiklâl îlânı (2008) • Fırtına
48. Gün 7. Hafta 2. Ay FAZİLET TAKVİMİ

HELAK EDEN YEDİ BÜYÜK GÜNAH

Ebû Hüreyre (radıyallâhü anh) anlattı:

Bir kere Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem): “Helâk eden yedi şeyden kaçınınız.” buyurdular. Ashâb-ı Kirâm: “Yâ Resûlallah, bu yedi şey nedir?” dediler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki:

“Allâh'a şirk koşmak, sihir yapmak, Allâh'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kişiyi öldürmek, fâiz yemek, yetim malı yemek, düşmana hücum sırasında harpten kaçmak, namuslu kadınlara iftirada bulunmaktır.” (Sahîh-i Buhârî)

“SABREDEN ZAFER BULUR, MURÂDINA NÂİL OLUR”

Şeyh Şâmil, top imal ederek İslam askerinin kudretini artırmış, Ruslardan nice kaleler almaya muvaffak olmuştu. İlk topu, Cebrâîl ismindeki mâhir bir demirciye imal ettirdi. Cebrâîl, İmâm Şâmil'den izin almadan Dağıstan (Çukata)'dan hacca gitmiş, hacdan sonra Mısır'a yerleşmişti. Rüyasında kendisine “Dağıstan'a git, Şâmil'e yardım et” denildi. Daha sonra Mısır'dan İstanbul'a gitmiş ve lâkin önceki gördüğü rüyasını unutmuştu. Burada rüyasında kendisini azarladılar ve: “Sana Dağıstan'a gitmen söylenmedi mi, niye gitmedin?” dediler. Bunun üzerine uyandı ve derhal İmâm Şâmil'in yanına döndü.

İmâm Şâmil'in yanında Küçülik Gazâsı'nda düşmandan elegeçirdikleri infilâk etmiş büyük bir topun parçaları vardı. İmâm Şâmil, ahâliyi top imali hususunda istişâre etmek üzere topladı, teşvîk etti. Fakat bazıları: “Bizde barut ve gülle gibi top ile kullanacağımız malzeme yok. Buna gücümüz yetmez” diye bahanelerle muhâlefet ettiler. İmâm'ın gayretiyle ilk topun hazırlıkları tamam olup tecrübe edildiğinde top çatladı. Fakat İmâm:

“Vallâhi bu topu, atımı satarak ve âilemin nafakasını harcayarak da olsa imal edeceğim -ki münâfıklar, bir işe başladı da ona güç yetiremedi diyemesinler” diye yemîn etti. Allâh'ın yardımıyla bu kere kolay çekilebilen ve kuvvetli bir top imal ettiler. Aşilta, Ahul ve Kuh gibi harp mahallerinden barut ve gülle topladılar, nice harblerde bunu kullanıp galip oldular. (Bârikatü's-Süyûf)