أُمِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ فَصَلَّى عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (حم) “Resûlüllah (sallallâhü aleyhi ve sellem) Efendimiz, Bakî’ kabristanındaki (mü’min)ler üzerine duâ etmekle emrolundu. Resûlüllah (sallallâhü aleyhi ve sellem) Efendimiz de bir gecede üç defa onlara duâ ettiler.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)
---
14
Kasım
Salı
2017
AYIN SAFHASIRûmî: 1 Teşrin-i Sânî 1433   • Hicrî: 25 Safer 1439

Birinci Dünya Harbi'nde Cihâd-ı Ekber îlânı (1914) • Alemdar Mustafa Paşa'nın vefâtı (1808) • Iğdır'ın Kurtuluşu (1920)
318. Gün 46. Hafta 11. Ay FAZİLET TAKVİMİ

MEDİNE-İ MÜNEVVERE’DE VEFAT EDENLER ŞEHİD GİBİDİR

Medîne-i Münevvere'de vefat edenler için fî-sebîlillâh (Allah yolunda) şehid olmuş gibi sevap verilir.

Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve selem) bir gün Bakî' Kabristanlığında iken bir adam gelip bir mezar kazıldığını görünce:

“Şu kabre konulacak mü'minin yeri ne fenadır.” der. Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem):

“Sen ne fena söyledin!” buyurup zannını ve îtikâdını tashîh etmesini emrettiler. O sahabi:

“Ben şu adam yatağında vefat etmeyip de fî-sebîlillâh (Allah yolunda) düşmanla savaşırken vefat etse idi, demek istedim.” dedi. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.):

“Yeryüzünde bu belde (Medîne-i Münevvere)’ye benzer başka bir belde daha yoktur. Burada vefat edenler fî-sebîlillâh (Allah yolunda) şehid olmuş gibidir. Benim katımda kabrim olacak toprak gibi sevgili bir toprak yeryüzünde bulunmaz.” buyurdular.

Bakî' Mezarlığı gayet mukaddes ve mübarek bir mezarlık olup Resûlullâh'ın mübarek kızları, mü'minlerin anneleri ve Ashâb-ı Kirâm'dan birçokları bu kabristanda defnolunmuştur. Asr-ı saâdetten bu ana kadar Medîne-i Münevvere'de vefat edenlerin cümlesi buraya defnedildiği gibi sahih rivâyetlerde bu kabristana tâbiîn ve tebe-i tâbiînden başka yalnız yedi bin kadar sahabe defnolunmuştur.

Allâhü Teâlâ'nın bir hikmetidir ki Bakî'-i Şerîf Mezarlığı'nda defnolunan bir cenazenin kabri açılıp da diğer bir cenaze defnedilmiş olsa bilip görenlerin haber verdiklerine göre önceki defnolunan cenazenin ne kemikleri görülür ve ne de bir koku olur. “Bakî' ehlini cennet bahçelerine kül gibi silkseler gerektir.” hadîs-i şerîfi bu acaip keyfiyeti tam tasdik eder. (Mirât-ı Haremeyn)

SAFERU’L-HAYR

Bu hayırlı ayın son çarşamba gecesi veya günü, semâvî ve arzî âfetlerden muhâfaza olunmak için iki rek‘at namaz kılınır.

Her rek‘atte 1 Fâtiha, 11 İhlâs-ı şerîf okunur. Namazdan sonra en az 11 istiğfâr ve 11 Salât-ı Münciye okunup duâ edilir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)