قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. (م) Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Duyduğu her şeyi söylemesi, kişiye yalan olarak yeter.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)
---
11
Ocak
Çarşamba
2017
AYIN SAFHASIRûmî: 29 Kânûn-ı Evvel 1431   • Hicrî: 13 Rebîulâhir 1438

Haliç'in donması (1755) • Şiddetli soğuklar • Enerji Tasarrufu Haftası (2. hafta)
11. Gün 2. Hafta 1. Ay FAZİLET TAKVİMİ

HER İŞİTTİĞİNİ SÖYLEYEN YALANCIDIR

Ebü’l-Leys Semerkandî Hazretleri buyurdular:

Sana bir kimse gelip ‘filan kimse senin hakkında şöyle dedi veya yaptı’ diye bir haber getirirse şu altı şeye dikkat etmen gerekir:

1- Onu hemen tasdik etme. Zîrâ koğuculuk yapan kimsenin şâhitliği makbul değildir. Nitekim Allâhü Teâlâ (meâlen): “Ey îmân edenler! Eğer size bir fâsık bir haber getirirse (hemen inanıp kapılmayın), onu tahkik edin ki bilmeyerek bir kavme sataşırsınız da yaptığınıza pişman olursunuz” (Hucurât sûresi, âyet 6) buyurmuştur.

2- Ona böyle işler yapmamasını tenbih et, hatırlat.

Çünkü münkerden (dine, kitap ve sünnete aykırı şeylerden) sakındırmak vaciptir. Zîrâ Allâhü Teâlâ (meâlen)

“Siz (ey ümmet-i Muhammed), insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet olmak üzere geldiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten nehyedersiniz.” (Âl-i İmrân sûresi, âyet 110) buyurmuştur.

3- Ona (bir menfaat için değil, ancak) Allâhü Teâlâ için buğzetmelisin. Çünkü o Allâhü Teâlâ’ya isyan etmiştir.

İsyan edene buğz etmek, onu sevmemek vaciptir. Muhakkak Allâhü Teâlâ ona buğzeder.

4- Hakkında koğuculuk yapılan kimseye sû-i zanda bulunma. Çünkü Müslüman hakkında sû-i zan etmek, kötü zanda bulunmak haramdır. Âyet-i kerîmede (meâlen) “Çünkü zannın bazısı vebaldir, ağır günahtır.” (Hucurât sûresi, âyet 12) buyurulmuştur.

5- Müslüman kardeşinin ayıplarını, kusurlarını bulmak için câsus gibi inceden inceye yoklayıp araştırma. Allâhü Teâlâ (meâlen) “Tecessüs etmeyin” (Hucurât sûresi, âyet 12) buyurmuştur.

6- Bu koğucunun yaptığı ve hoşuna gitmeyen şeyleri sen de yapma. Yani sana gelen bir haberi hemen başkasına bildirme. (Tenbîhü ’l-Gâfilîn)