قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ. (كنز) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Ey tüccar topluluğu! Yalandan sakınınız.” (Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)
---
02
Eylül
Çarşamba
2015
AYIN SAFHASIRûmî: 20 Ağustos 1431   • Hicrî: 18 Zilkâde 1436

244. Gün 36. Hafta 9. Ay FAZİLET TAKVİMİ

YERYÜZÜNDEKİ CENNET BAHÇELERİ

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“Cennet bahçelerine uğradığınızda ondan faydalanın.” Ashâb-ı Kirâm, “Cennet bahçeleri neresidir?” diye sordular; Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.): “Zikir halkalarıdır. Muhakkak Allâhü Teâlâ’nın zikir halkalarını bulmak için dolaşan melekleri vardır. Her nerede bir zikir halkası bulsalar hemen orada toplanır ve onları kuşatırlar.” buyurdu.

Resûlullâh Efendimiz (s.a.v), bir gün ashabından halka olarak oturan bir topluluğun yanına vardı ve: ‘Sizi buraya ne oturttu? (Sizi buna teşvik eden sebep nedir?)’ diye sordu.

‘Allâh’ı zikretmek ve bizi İslâm’a hidâyet ettiği ve bize İslâm’ı ihsân ettiği için ona hamd etmek üzere oturduk.’ dediler. Peygamber Efendimiz (s.a.v):

‘Siz sadece bunun için oturduğunuza yemin eder misiniz?’ diye sorunca sahâbe, ‘Vallâhi, bundan başka bir maksatla toplanmadık.’ dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Ben sizi itham ettiğim için yemin ettirmedim. Cebrâil (a.s.) bana geldi ve Allâh’ın sizinle meleklerine iftihâr ettiğini, öğündüğünü haber verdi.”

KURBANA AİT BAZI HÜKÜMLER

Bir kimse vakti içinde kurbanını kesmeyip kıymetini sadaka olarak verse kurbanı edâ etmiş olmaz.

Zengin olan kimseler kurban kesmeyip kurbanın kesileceği vakti geçirseler, kurbanın kıymetini sadaka olarak vermeleri lâzım gelir.

Fakîrler ve kurban nezreden (adayan) kimseler, aldıkları kurbanı kesmeyip vakti geçerse kurbanın kendisini sadaka olarak vermek vâcib olur.

Fıtır sadakası (fitre) ve kurban vâcib olduktan sonra mal zâyi olsa (sâhibi fakir düşse) ömrü içinde bunları edâ etmedikçe bunlar kendisinden düşmez. Ya kıymetlerini veya aynını (kurbanın kendisini) sadaka vermeleri vâcib olur.

Zengin olan çocuk için kendi malından kurban kesilmesinde ihtilaf vardır. İhtiyatlı olan ve tercih edilen kurban kesilmesidir.