اَسْتَعِيذُ بِاللّهِ : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. (سورة السبأ, 28) Allâhü Teâlâ buyurdu: “Ve (Habîbim) seni, ancak bütün insanlar için müjdeleyici ve bir korkutucu olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.”(Sebe’ sûresi, âyet 28)
---
01
Ağustos
Cumartesi
2015
AYIN SAFHASIRûmî: 19 Temmuz 1431   • Hicrî: 16 Şevval 1436

Osman Bey'in Vefatı, Orhan Bey'in Tahta Çıkışı (1326) • Kıbrıs'ın Fethi (1571)
212. Gün 31. Hafta 8. Ay FAZİLET TAKVİMİ

RESÛLULLÂH EFENDİMİZ’İN MUKAVKIS’A MEKTUBU

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), İslâmiyet’e davet etmek maksadıyla hicretin 7. senesi Muharrem ayında hükümdarlara altı elçi ile birer mektup göndermişti. Hâtıb bin Ebî Beltea (r.a.)’ı da İskenderiye hükümdarı, Kıbtîler’in büyüğü Mukavkıs’a göndermişti. “Muhammed Resûlullâh” yazılı bir mühür ile mühürlenmiş mektupta şöyle buyuruluyordu:

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm, Allâh’ın kulu ve Resûlü Muhammed’den Kıbtîler’in büyüğü Mukavkıs’a! Selam, hidayete tâbî olan, doğru yolu tutanlar üzerinedir. Şimdi, ben seni İslâm davetiyle Müslümanlığa davet ediyorum. Müslüman ol, selamet bul ki, Allah sana ecir ve mükâfatını iki kat versin! Eğer bu davetimi kabul etmezsen, Kıbtîler’in günahı senin üzerine olur!..” (Mektubunun sonunda Âl-i İmrân Sûresinin, 64. âyet-i celîlesi yazılmıştı.)

Hz. Hâtıb, mektubu okuduktan sonra, Mukavkıs’a:

“Senden önce, burada bir adam (Fir‘avn), kendisinin en yüksek rab olduğunu iddiâ etmişti. Yüce Allah onu dünya ve âhiret azabıyla yakalayıp cezalandırdı, ondan intikam aldı. Sen, başkasından ibret al da, başkasına ibret olma!” dedi ve nasihatlerde bulundu. Mukavkıs:

“Bizim için, bir din vardır! Biz, bu dinimizi, ondan daha hayırlısı olmadıkça, bırakmayız!” deyince, Hz. Hâtıb:

“Senin dininden daha hayırlı olan din, hiç şüphesiz İslâmiyettir!... Hayatıma yemin ederim ki, Mûsâ peygamber (a.s.) nasıl Îsâ peygamberi (a.s.) müjdelemiş ise, Îsâ peygamber de Muhammed (s.a.v.)’in geleceğini öylece haber vermiş, müjdelemiştir! Bizim seni Kur’ân’a davet etmemiz, senin Tevrat’a inananları İncil’e davet etmen gibidir. Her peygamberin gönderildiği insanlar, o peygamberin ümmeti olup, ona itaat ve iman etmesi emredilmiştir. Sen ise, bu peygambere (Muhammed aleyhisselama) yetişenlerdensin! Biz, seni İslâm dinine davet etmekle, Hz. Îsâ’nın teblîğâtıyla amel etmeni sana teklif etmiş oluyoruz” dedi.

Mukavkıs, Resûlullâh Efendimizin (s.a.v.) elçisini ağırladı. Peygamber Efendimize (s.a.v.) iki câriye ve elbiseler ile bir de katır hediye etti, fakat Müslüman olmadı.