قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامُ الْاِثْنَيْنِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ كَافِي الثَّمَانِيَةِ. (طب) “İki kişinin yemeği (kanâatkâr) dört kişiye yeter, dört kişinin yemeği de sekiz kişiye yeter.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr)
---
04
Mayıs
Pazartesi
2015
AYIN SAFHASIRûmî: 21 Nisan 1431   • Hicrî: 15 Recep 1436
Halid bin Zeyd Ebu Eyyubi'l-Ensari Radıyallahü Anh'ın Vefatı (672) • Sultan Çelebi Mehmed'in Vefatı (1421)
123. Gün 19. Hafta 5. Ay FAZİLET TAKVİMİ

RESÛLULLÂH’IN MUCİZESİ: YEMEĞİN BEREKETİ

Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri anlatıyor:

(Medîne’ye hicretin ilk günlerinden) bir gün Peygamber Efendimize (s.a.v.) ve Ebûbekir’e (r.a.) yetecek kadar yemek hazırladım ve götürüp ikram ettim. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bana: “Git, Ensâr’ın eşrâfından otuz kişiyi yemeğe davet et.” buyurdular. (Çağrılan kişiler henüz Müslüman değillerdi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onlara “Ensar” buyurmakla bir mucize olarak gelenlerin Müslüman olup İslâm’a yardım edeceklerini ve Ensar’dan olacaklarını haber vermiştir.)

Yanımda, hazırladığım yemekten başka bir şey bulunmadığından, bu bana çok ağır geldi. Biraz ağırdan aldım. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tekrar: “Git, Ensâr’ın eşrâfından otuz kişiyi yemeğe davet et.” buyurdular.

Bunun üzerine gidip onları çağırdım, geldiler. Onlara:

“Yemek yiyiniz.” buyurdular. Önlerindekinin ancak bir kısmını yiyebildiler! Bu mucizeyi görünce, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “Resûlullah” olduğuna şehâdet ettiler ve henüz oradan ayrılmadan ona bîat ettiler.

Peygamberimiz (s.a.v.), sonra yine “Git, Ensâr’ın eşrâfından altmış kişiyi yemeğe davet et.” buyurdular. Vallahi, altmış kişi beni otuz kişiden daha çok korkuttu! Gidip onları da çağırdım, geldiler. Onlara: “Yemek yiyiniz.” buyurdular. Onlar da önlerinden ancak bir kısmını yiyebildiler! Bu mucizeyi görünce, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “Resûlullah” olduğuna şehadet ettiler ve henüz oradan ayrılmadan ona bîat ettiler.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), sonra yine:

“Git, Ensâr’ın eşrâfından doksan kişiyi yemeğe davet et.” buyurdular. Bu doksan kişi, beni, altmış ve otuz kişiden daha çok korkuttu. Onları da gidip çağırdım. Yemekten yediler. Onlar da önlerinden ancak bir kısmını yiyebildiler. Bu mucizeyi görünce, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) “Resûlüllah” olduğuna şehadet ve henüz oradan ayrılmadan ona bîat ettiler.

İşte o zaman hazırladığım (iki zatın) bu yemeğinden hepsi Ensâr’dan olan yüz seksen zât yedi.” Radıyallâhu anhüm. (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr)