أَقْبَلَ سَعْدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا خَالِي فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهُ. (ت) “Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Hz. Sa’d bin Ebî Vakkâs (r.a.) kendisine yaklaştığı zaman ‘İşte bu benim dayımdır. Haydi, böyle dayısı olan biri varsa göstersin.’ buyurdular.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî)
---
02
Nisan
Perşembe
2015
AYIN SAFHASI
Rûmî: 20 Mart 1431   • Hicrî: 13 Cemâziyelâhir 1436
Ahmed Vefik Paşa'nın Vefatı (1891) • Van ve Muradiye'nin Kurtuluşu (1918)
91. Gün 14. Hafta 4. Ay FAZİLET TAKVİMİ

Onun Maiyyetindekiler: SA‘D BİN EBÎ VAKKAS (R.A.)

Hazret-i Sa’d, Ashâb-ı Kirâm’ın büyüklerinden, Aşere-i Mübeşşereden ve sahabenin fakîh yani müctehidlerindendir. 17 yaşında Müslüman olmuştur. Annesi Hazret-i Âmine tarafından akrabaları olduğu için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “O benim dayımdır.” buyurmuştur. Yirmi yedi harpte Peygamberimizin yanında hazır bulunmuştur. Allah yolunda ilk ok atan ve ilk önce kan akıtan odur. Duâsı kabul olur, attığı her ok isâbet ederdi. Uhud muhârebesinde bin kadar ok atmıştır. Resûlü Ekrem hazretleri kendisine: “At, ey Sa’d! Anam, babam sana feda olsun.” diye iltifatta bulunurlardı.

Hazret-i Ömer’in zamanında Kâdisiye kumandanı tâyin edildikten sonra İran devletinin baş şehri Medâin’i fethetmiş, Irak valisi olmuş ve Kûfe şehrini kurmuştur. Kendisine “İslâm kahramanı” denilmiştir. Hz. Osman tarafından da birçok mühim işlerde vazifelendirilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den 270 kadar hadîs-i şerîf rivâyet etmiş ve kendisinden de Ashâb-ı Kirâm ve Tâbiîn hadîs rivâyet etmişlerdir.

Hasta olduğu zaman “Yâ Rabbi, bana ömür ihsan eyle iki küçük oğlum var, büyüsünler” diye duâ ettiler. Bundan sonra yirmi sene daha yaşamıştır. 77 yaşında hicretin 55. senesinde Medîne-i Münevvere’ye yakın bir yerde vefat etmişlerdir. Mübârek naaşı Medîne-i Münevvere’ye götürüldü. Medîne valisi Mervân bin Hakem tarafından cenâze namazı kıldırıldı. Bakî’ kabristanına defnedilmiştir. Aşere-i mübeşşereden (Cennetle müjdelenen on sahabîden) en son vefat edendir. Radıyallahü tealâ anhüm.

Hz. Enes diyor ki “Bir gün bazı Ashab ile Resûlullah’ın huzurunda oturuyorduk. Peygamberimiz (s.a.v.) ‘Şimdi buraya cennet ehlinden bir zât gelecektir.’ buyurdu. Biraz sonra Sa’d bin Ebî Vakkâs geldi.”

Oğluna nasihatlerinden bazıları;

Oğlum her şeyde kanâat et. Kanâatı olmayanın malı kendisini zengin edemez.

Güzel ahlâkı ve sâf vicdânı olmayanlar insanlıktan uzaktır.

Mutlu ve gönlü rahat olmak, hiç kimsenin haklarına tecâvüz etmemekle olur.