اَسْتَعِيذُ بِاللهِ : إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . (سورة الانشراح, 6) Allâhü Teâlâ şöyle buyurdular: “Hakikaten her zorlukla beraber (iki) kolaylık vardır.” (İnşirah Sûresi, âyet 6)
---
01
Nisan
Çarşamba
2015
AYIN SAFHASI
Rûmî: 19 Mart 1431   • Hicrî: 12 Cemâziyelâhir 1436
Van / Erciş ve Gürpınar'ın Kurtuluşu (1918) • Varşova Paktı'nın Feshedilmesi (1991)
90. Gün 14. Hafta 4. Ay FAZİLET TAKVİMİ

“BELAYA SABRETMEK İBADETTİR”

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“Bir beladan kurtuluş ümidiyle beklemek ibadettir.

Kim az bir rızka razı olursa Allâhü Teâlâ da onun az amelinden razı olur.” (Feyzu’l-Kadîr)

“Allâhü Teâlâ’nın fazlından ve ihsânından isteyiniz. Zira Allâhü Teâlâ fazlından istenilmesini sever.”

“İbâdetlerin en üstünü sıkıntılar içinde kurtuluşu beklemektir.”

“İyi bil ki, muhakkak Allâh’ın yardımı, sabır ile beraberdir.

Muhakkak her belâ ile kurtuluş da vardır.”

“Muhakkak her güçlükle beraber (iki) kolaylık vardır.”

“Kim çok istiğfâr ederse Allâhü Teâlâ da ona, başına gelen her gamdan bir ferah, her müşkilattan (darlıktan) bir çıkış yolu ihsân eder ve ummadığı yerden rızık verir.” (Ebû Davud)

“Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh’ duâsı, doksan dokuz derde devâdır. Onların en küçüğü de gamdır.” (M. Zevâid)

“Sizden birinizin başına bir bela yahut dünya işlerinde bir sıkıntı geldiğinde Rabbinin onu kurtaracağı bir duâyı öğreteyim mi?” Sahabe:

“Evet” dediler.

“O, Zünnûn (Hz. Yûnus aleyhisselam)ın duâsıdır: ‘Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn.” (Tirmizî) Bu Enbiyâ sûresinin 87. Âyet-i olup meâl-i şerîfi şudur: “Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zâlimlerden oldum.”

Hz. Ebû Ubeyde (r.a.) düşman tarafından kuşatıldığı vakit Hz. Ömer ona şöyle yazdı:

“Bir kişinin başına her ne vakit şiddetli bir belâ gelse muhakkak Allâhü Teâlâ onun ardından kurtuluş (yolunu) da ihsan eder. Zira bir zorluk iki kolaylığa gâlib gelemez.”

İSİMLERİMİZ: Erkek: Behlül, Kız: Betül