قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَخَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ الْكَرْبِ اَغَاثَهُ اللهُ. (منثور‏) “Kim üzüntü ve keder anında Âyetü’l-kürsî ve Bakara Sûresi’nin sonu(ndaki iki âyeti: âmenerresûlü)nü okursa Allâhü Teâlâ ona yardım eder.” (Hadîs-i Şerîf, Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr)
---
30
Kasım
Pazartesi
2015
AYIN SAFHASIRûmî: 17 Teşrin-i Sânî 1431   • Hicrî: 18 Safer 1437

Türbe ve Tekkelerin Kapatılması (1925)
333. Gün 49. Hafta 11. Ay FAZİLET TAKVİMİ

SIKINTILARDAN KURTULUŞUN ANAHTARI SABIRDIR

Hazret-i Hüseyin radıyallâhü anh buyurdular:

“Sabır, sıkıntılardan kurtuluşun anahtarıdır.

Zühd (dünyaya rağbet etmemek, yani dünya malının sevgisini kalbine sokmamak) ebedî zenginliktir.”

Ebu’d-Derdâ radıyallâhü anh buyurdular:

“Başına üstesinden gelemeyeceğin bir iş gelirse sabret ve Allâh’dan kurtuluşu bekle”.

Ma‘rûf-i Kerhî hazretleri buyurdular:

“Kim üç defa ümmet-i Muhammed’in hidayeti, belalardan korunması, sıkıntılardan kurtulması için duâ ederse Allâhü Teâlâ ona düştüğü  sıkıntıdan kurtuluş ihsan eder.

Abdurrahman bin Zâdân anlattı: Ahmed bin Hanbel’in yanında bulunduğum sırada oraya bir adam geldi ve anlamadığım bir şeyler söyledi. İmâm ona: “Sabret, zira Allâh’ın yardımı sabırla beraberdir” dedi ve sonra “Allâh’ın yardımı sabırladır. Başına gelen her sıkıntının muhakkak bir kurtuluşu vardır. Muhakkak ki zorlukla bir kolaylık vardır. Evet, o zorlukla beraber bir kolaylık vardır” Hadîs-i Şerîfini rivâyet etti. Nitekim Hz. Ömer buyurdu: Mü’min bir kalbe her hangi bir şiddet inerse Allâhü Teâlâ ona arkasından bir ferahlık verir. İyi bil ki bir güçlük biri dünyevî ve biri de uhrevî iki kolaylığa galip gelemez.

Hz. Âişe radıyallâhü anhâ vâlidemiz buyurdu:

“Ümitsiz bulunduğun vakit, hiç ummadığın şeye nail olacağına en ümitli ol. Zira Hz. Mûsâ bin İmrân, ateş almak için dağa çıktı, peygamberlik ihsân edildi ve döndü.”

Şiddetli sıkıntılar ve kederlere karşı tesbih namazı gibisi yoktur. (Suyûtî, el-Erec fi’l-ferec)

BEYİT:

Bir kapû bend ederse bin kapû eyler küşâd

Hazret-i Allah, Efendi! Fâtihu’l-ebvâbdır.

(Efendi! Bir kapıyı kapatırsa bin kapı açar Hazret-i Allah. Çünkü fâtihu’l-ebvâb; bütün kapıları açan odur.)