قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ اِبْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا. (هـ)‏ “Bir kimse bir bid’at ihdas etse (Resûlullâh’ın sünnetine uymayan bir şeyi çıkarırsa) ve insanlar da onunla amel etseler, onların günahından hiçbir şey eksilmeden, aynı günah kendisine de yazılır.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce)
---
08
Ekim
Perşembe
2015
AYIN SAFHASIRûmî: 25 Eylül 1431   • Hicrî: 24 Zilhicce 1436

Balkan Harbi'nin Başlaması (1912) • Çatalca'nın Kurtuluşu (1922)
280. Gün 41. Hafta 10. Ay FAZİLET TAKVİMİ

NAMAZLARDA KIRAATLER

Namazda sünnet miktarı kıraatten (Kur’ân-ı Kerîm’den bir sûre veya üç âyet okuduktan) sonra bir tutukluk olur (veya yanılır)sa hemen rükûa gitmeli, başka bir âyete, sûreye geçmemelidir. Fakat henüz sünnet miktarı okumamış ise başka âyet ve sûreye geçebilir.

Kur’ân-ı Kerîm, farz namazlarda yavaş yavaş, harflerin mahrecine riâyet ederek ve manasını düşünerek, teravih namazlarında yavaş ile süratli okuma arasında okunmalıdır. Nâfile namazlarda ise süratli okunabilir. Ancak mânası anlaşılacak şekilde ve tecvid hatası yapmadan okunmalıdır.

FÂTIMA BİNTÜ’L-YEMÂN (RADIYALLÂHÜ ANHÂ)

Fâtıma bintü’l-Yemân, Ashâb-ı Kirâm’dan Resûlullâh (s.a.v.) Efendimizin sırdaşı Huzeyfe radıyallâhü anh hazretlerinin kız kardeşidir. Resûlullâh Efendimize (s.a.v.) bîat edenlerden ve hadîs rivâyet edenlerdendir.

Fâtıma bintü’l-Yemân’ın rivâyet ettiği iki hadîs-i şerîf:

• Hastalığı sırasında kadınlar topluluğu ile Resûlullâh Efendimiz hazretlerini ziyârete gitmiştik. Humma hastalığının şiddetli harâretini hafifletmek için başı ucuna asılmış bir su kırbasından üzerine su damlıyordu.

“Yâ Resûlallâh, Allâh’a duâ etseniz de şu hastalığı sizden giderse” dedik.

“Muhakkak insanların belâları en şiddetli olanları peygamberlerdir. Onlardan sonra (rütbece) onları takip edenler, sonra da (rütbece) onları takip edenlerdir” buyurdular.

• Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) bize bir hutbe îrâd etti ve buyurdu ki:

“Ey kadınlar cemaati… Bilin ki sizden ziynetle süslenip de onu -nâ-mahreme- gösterenlerinize muhakkak onun sebebiyle azâb olunacaktır.

Mansûr (rh.) şöyle der: Ben bu hadîs-i şerîfi tâbiînden büyük müfessir Mücâhid’e (r.a.) naklettim. Bana şöyle dedi:

“Ben o sahâbe hanımları gördüm: Onlar elbiselerinin kollarını düğmeledikleri zaman parmaklarındaki yüzükleri örterdi.”