"Kim hayra delâlet ederse, ona, o hayrı işleyenin sevabı kadar sevap vardır."(Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)
---
20
Eylül Cumartesi 2014
Hicrî: 25 Zilkâde 1435   •   Rûmî: 07 Eylül 1430
Peygamber Efendimiz'in Hicret Esnasında Kuba'ya Gelişi (622) • Bozcaada, Bayramiç, Mihalaççık ve Sivrihisar'ın Kurtuluşu (1922)
263. Gün 38. Hafta 9. Ay FAZİLET TAKVİMİ

AKÎKA KURBANI

Yeni doğan çocuğun başındaki tüylere "akîka" ismi verilir. Çocuk için Cenâb-ı Hakk'a şükür olarak kesilen kurbana da "Akîka (nesîke) kurbanı" denir.

Akîka kurbanı kesmek müstehabdır. Akîka kurbanı çocuğun doğduğu günden itibâren kesilebilir. Yedinci günü kesmek daha faziletlidir. Kurban olmaya elverişli bir hayvan akîkaya da yeterli olur. Erkek ve kız çocuğu için birer kurban kesilebilir. Erkek çocuk için iki kurban kesilmesi de uygundur.

Akîka kurbanı kesilirken anası yâhut babası "Yâ Rabbe'l-âlemin, bu benim çocuğumun akîkasıdır. Onun cehennem ateşinden kurtuluş fidyesi olsun." diye duâ eder.

Vaktiyle akîka kurbanı kesilmemiş olan kimse kendi nâmına bir kurban kesebilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Allâhü Teâlâ'nın emri ile peygamberliğini ilân etmesinden sonra kendileri için ve iki torunlarının doğumlarında onlar için akîka kesmişlerdir. Akîka kurbanının etinden sâhibi yiyebilir, başkalarına yedirebilir ve etin bir kısmını, tamamını veya kurbanın kendisini bağışlayabilir. Çocuklar Allâh'ın lütfudur. Bu kurbanlar da o lütfa karşı birer şükran ifâdesidir.

KURBAN KESMEYE DAİR BAZI MESELELER

Kurbanı yatırdıktan sonra bıçağı bilemek mekruhtur. Kesmeyen bıçağı kurbanın boynundan kaldırıp biledikten sonra kesmek -eziyet olduğu için- haramdır. Lâkin böyle kesilen hayvanın etini yemek haram olmaz.

Kör bıçak ile kesmek, kör bıçağı birkaç defa sürmek, kesecek yere bacağından sürüyerek çekmek, iliğe kadar birden kesmek, kurbanı incitmek, canı çıkmadan yüzmek, başını birden kesmek, kıbleye çevirmemek ve doğurması yakın olan hayvanı kesmek mekruhtur. BEYİT:

Ne dervîş ü ne zâhidden ne mîr ü şâhdan iste Yürü, yoktan seni vâr eyleyen Allâh'dan iste.

Azmî (Pîr Mehmed)