Allâhü Teâlâ Subhânehû buyurdu: "Muhakkak ki o (Allah) kibirlenenleri sevmez."(Nahl Sûresi, âyet 23)
---
02
Eylül Salı 2014
Hicrî: 7 Zilkâde 1435   •   Rûmî: 20 Ağustos 1430
245. Gün 36. Hafta 9. Ay FAZİLET TAKVİMİ

KAHRAMAN VEZİR KOCA CAFER PAŞA

1696'da Temeşvar'ı muhasara eden Saksonya prensi Frederik, Sultan İkinci Mustafa Han'ın vezirlerinden Temeşvar kalesi muhafızı Koca Cafer Paşa'ya göndermiş olduğu mektupta şöyle diyordu: "Hastalıktan ve yiyecek yokluğundan gücünüz tükenmiştir. Avusturya orduları Tuna hattını ele geçirip Niş'e doğru ilerlediğinden yardım gelme imkânı yoktur. Muhafız paşanın gayret ve yiğitliği her türlü takdirin üzerindedir.

Askerlik vazifesinin nasıl yerine getirileceği hakkında bize bir güzel ders vermiştir. Ancak daha fazla ısrar ve inat etmesi muhafızların boş yere ölmesinden başka bir netice vermeyecektir. Kaleyi teslim ederse askeriyle beraber sağ salim ve hangi yolu arzu ederse o yolla gitme­

sine izin veririz ve malî sıkıntıyı bildiğimizden askerlerin yolluğu olarak şu kadar bin duka altını vermeyi taahhüt ederiz." Cafer Paşa mektubu okuduktan sonra, gelen elçiye dedi ki: "Muhafızların sıkıntı ve mahrumiyeti doğrudur. Ancak kumandanınızın istediği kale benim değildir. Ben müdafaa ve korunmasıyla vazifeliyim. Hâl böyleyken benim olmayan bir şeyi başkasına veremem, sonuna kadar müdafaaya mecburum. Ben zengin değilim. Fakat rüşvet almak da âdetim değildir. Miras olarak çocuklarıma şu getirdiğiniz mektubu bırakacağım. Kumandanınıza be­nim de karşı bir teklifim var. Sizin kumandanınız genç ve dinçtir. Ben ise ihtiyarım ve bir ayağım da sakattır. Kale önünde teke tek çarpışalım. Ben yenilirsem adamlarım kaleyi derhal teslim etmeye yemin ederler. Ben yenersem bizi kendi halimize bırakıp buradan gitmeyi taahhüt eder misiniz?"

Bu yiğitçe teklif kabul edilmedi. Sultan İkinci Mustafa bizzat kendisi sefere çıktı. Kaleye çok miktarda malzeme ve zahire konuldu, yeni muhafızlar yerleştirildi.

Gazi Cafer Paşa, merhum Sultan İkinci Mustafa'nın üçüncü seferinde meşhur Zenta Savaşı'nda (1697) şehit olmuştur.