"Ey âdemoğlu! Rabbine itaat ettiğin gün kâmil manada akıllı denilmeye lâyık olursun. Ona âsî olma, (yoksa)câhil denilmeye müstehak olursun." (Hadîs-i Şerîf, Kenzü'l Ummâl)
---
31
Temmuz Perşembe 2014
Hicrî: 4 Şevval 1435   •   Rûmî: 18 Temmuz 1430
İmam Ahmed bin Hanbel (r.a.)'in Vefatı (855) • Cerbe Kalesi'nin Fethi (1560)
212. Gün 31. Hafta 7. Ay FAZİLET TAKVİMİ

HÂCE SEYYİD EMÎR KİLÂL (K.S.)

Silsile-i Sâdât'ın on dördüncü halkası olan Seyyid Emîr Kilâl Hazretleri Buhârâ'nın Sûhâr köyünde doğdu. Çömlekçilik yaparak geçimini temin ettiği için Farsçada "çömlekçi" manasına gelen "Kilâl" ismiyle anılır. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) neslinden olup Seyyid'dir. Babasının adı Emîr Hamza'dır. Vâlideleri şöyle anlattı:

"Ona hâmileyken ne zaman şüpheli yemek yesem karnımda şiddetli bir ağrı hissederdim. Bu hal birkaç kez kendini gösterince anladım ki, bunlar karnımda taşıdığım çocuğun müstesnâ biri olmasından dolayıdır. Ondan sonra ağzıma aldığım her lokmada ihtiyâta riâyet eder oldum ve evladımı ümitle bekledim."

Hâce Muhammed Baba Semasî Hazretleri onu manevî evlatlığına kabul etmiş ve ona tarîkat âdâbını öğretmiştir. Üstazının yanından hiç

ayrılmamış, yirmi sene onun sohbet halkasına devam etmiştir. Seyyid Emîr Kilâl (k.s.) her pazartesi ve perşembe günü Sûhâr'dan uzak bir mesâfede olan Semâs köyündeki hocasının sohbetlerine giderdi. Hâce Semasî Hazretleri (k.s.), Seyyid Emîr Kilâl Hazretleri'ni Muhammed Bahâüddîn Şâh-ı Nakşibend Hazretlerinin tasavvufî terbiyesiyle vazifelendirmişti.

Seyyid Emîr Kilâl Hazretleri, talebesi olan Muhammed Bahâüddîn Şâh-ı Nakşibend'e (k.s.) "Alim, terbiye ettiği talebesinin terbiyesinin tam olduğundan emîn olmak için eserini onda görmek ister. Şayet bir eksiklik görürse onu düzeltir." buyurdu ve oğlu Emîr Burhân'ın terbiyesini ona havâle etti.

Seyyid Emîr Kilâl Hazretlerinin dört oğlu ve dört halîfesi vardı. Evladları: Emîr Burhân, Emîr Hamza, Emîr Şah ve Emîr Ömer'dir. Evlatlarının yetiştirilmesini halîfelerine havâle etmiştir. Silsile, kendisinden sonra Hâce Muhammed Bahâüddîn Şâh-ı Nakşibend Hazretleri ile devam etmiştir.

Farsça 'Makâmât-ı Emîr Kilâl' isimli eser Seyyid Emîr Kilâl Hazretlerinin menkıbelerine dâirdir.

Seyyid Emîr Kilâl (k.s.) Hazretleri 8 Cemâziyelevvel 772 (m. 1370) Perşembe günü, doğduğu Sûhâr köyünde vefat etmiştir. Kabr-i şerifleri Buhârâ şehrindedir.