Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: "Mü'mine zarar veren ve onu aldatan mel'undur." Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî
---
02
Nisan
Çarşamba
2014
AYIN SAFHASIRûmî: 20 Mart 1430   • Hicrî: 2 Cemâziyelâhir 1435

Mescid-i Nebevî'nin yapılması (622) • Van'ın kurtuluşu (1918)
92. Gün 14. Hafta 4. Ay FAZİLET TAKVİMİ

TÂBİÎN'DEN REBÎ BİN HUSEYM (R.A.) BUYURDU:

•      "Allâh'ın rızâsı olmayan her şey izmihlâle (yok olmaya) mahkûmdur."

•  "Sizler hastalığı, ilacı ve şifayı bilir misiniz?

Hastalık günahlardır, ilaç istiğfârdır, şifâ ise tevbe edip bir daha günaha asla dönmemektir."

•   "Konuştuğunda Allâh'ın seni işittiğini hatırla. Bir işe kalkışacağında Allâh'ın seni bildiğini hatırla. Bir tarafa baksan Allâh'ın da sana baktığını bil. Bir şeyler düşündüğünde Allâh'ın fikrini senden iyi bildiğini bil.

Zira Allâhü Teâlâ -meâlen- "Bir de hiç bilmediğin bir şey'in ardınca gitme, çünkü kulak, göz, gönül, bunların her biri ondan mes'ûl bulunuyor. (îsrâ sûresi, âyet 36)" buyurmuştur.

•  Hazret-i Rebî' sakalları ıslanıncaya kadar ağlar ve şöyle derdi:

"Bir topluluğa -yani Ashâb-ı Kirâm'a- yetiştik ki onların yanında biz hırsızlar gibiyiz."

•    Hz. Hüseyin'in şehîd olduğu haberi kendisine bildirilince "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râci'ûn"(*) dedikten sonra:

"De ki: Ey gökleri ve yeri yaradan ve gizli ve âşikârı bilen Allâh'ım! Kullarının arasında o ihtilâf edip durdukları şeyler hakkında sen hüküm vereceksin." meâlindeki Zümer sûresinin, 46. âyetini okudu. Bir adam sen bu işe ne dersin deyince;

"Ne diyeyim, herkes Allâh'ın huzûruna gidecek, Allâh da onların hesâbını görecektir." buyurdu.

•  Onun gece hiç uyumadığını ve devamlı ağladığını gören annesi; "Ey oğul, sen her halde birini öldürdün" der. "Evet" deyince "Kimi öldürdünse ailesine gidelim de ne lazım geliyorsa yapalım. Eğer onlar senin bu halini görseler sana acır, affederlerdi" der. Rebî' de; "Anneciğim, ben nefsimi öldürdüm." demiştir.

(*) "...muhakkak biz Allâh'ın kullarıyız ve nihayet ona döneceğiz."

(Bakara sûresi, âyet 156)