"Ümmetimin fesâda uğradığı (sünnet-i şerîfin terk edildiği) zaman sünnetime sarılıp onunla amel eden kimseye yüz şehit sevâbı vardır." (Hadîs-i Şerîf, Beyhakî, ez-Zühdü'l-Kebîr)
---
22
Aralık Pazartesi 2014
Hicrî: 29 Safer 1436   •   Rûmî: 09 Kânûn-ı Evvel 1430
Sultan Üçüncü Murad Han'ın Tahta Cülûsu (1574)
356. Gün 52. Hafta 12. Ay FAZİLET TAKVİMİ

İMÂM-I RABBÂNÎ HAZRETLERİNİN SÜNNETE BAĞLILIĞI

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdular:

Ramazân-ı Şerîfin son on günü idi. Teravih namazını kıldıktan sonra kendimde bir yorgunluk buldum ve yatağıma uzanmak istedim. Yatarken bu yorgunluk sebebiyle, sünnet üzere sağ tarafıma yatacağımı unuttum, sol tarafıma dönüp yattım. Biraz sonra sünneti terk ettiğimi hatırladım. Bunu ilk defa terk ettiğimi düşündüm. O anda nefsim bana, unutarak ve sehven oldu, bir şey olmaz, affolunur dedi. Fakat sünneti terk etmenin korkusu benden gitmedi. Hemen kalktım, doğruldum ve sağ yanım üzerine yattım. Bunu yaptıktan sonra Allâhü Teâlâ'nın kereminden, nihayetsiz nur ve feyizler zâhir oldu ve şöyle bildirildi:

'Sen, sünnete bu kadar riâyet edersen, âhirette sana hiçbir şekilde azab etmem.'

REBÎULEVVEL AYI

Yarın idrâk edeceğimiz Rebîulevvel ayı, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) dünyâyı şereflendirdikleri aydır. Bu ayın 12'sinde, senenin ilk kandili olan Velâdet (Mevlid) Kandili vardır. Bu ay içinde mümkün olduğu kadar çok salât ve selâm (Salât-ı Nâriye, Salât-ı Münciye ve Salât-ı Fethiye gibi salavâtlar) okunmalıdır. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

REBÎULEVVEL AYI İCTİMA'I, RU'YET VE BAŞLANGICI

Hicrî Kamerî 1436 yılı Rebîulevvel ayı ictima'ı dün (21 Aralık Pazar) Türkiye saati ile 14.14'de idi.

Ru'yet, ise yarın (23 Aralık Salı) Türkiye saati ile 02.49'dadır. Hilâl'in görüldüğü yerler: Pasifik Okyanus'unun orta ve kuzey kısmındaki adalar; Hawaii Adaları, Kiribati, Marshall adaları, Fiji adası, Samoa Adaları, Solomon adaları, Papua Yeni Gine, Sonraki 6 saatte Avustralya, Filipinler ve Endonezya. Hilal; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından ilk 6 saatte görülemeyecektir.

Hilâlin görüldüğü günü takip eden 23 Aralık Salı günü de Rebîulevvel ayının 1'i olmaktadır.