"Aşûrâ gününde oruç tutunuz, (Ancak) Yahûdilere muhâlefet ediniz: Bir gün öncesiyle veya bir gün sonrasıyla beraber tutunuz." (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i İbn-i Huzeyme)
---
01
Kasım Cumartesi 2014
Hicrî: 8 Muharrem 1436   •   Rûmî: 19 Teşrin-i Evvel 1430
İlk Osmanlı Resmi Gazetesi "Takvîm-i Vekâyi" Adı İle Basıldı (1831) • Saltanatın Kaldırılması ve Abdülmecid Efendi'nin Halife Seçilmesi (1922) • Latin Harflerinin Kabulü (1928)
305. Gün 44. Hafta 11. Ay FAZİLET TAKVİMİ

ÂŞÛRÂ GÜNÜ OLMUŞ VE OLACAK BÂZI MÜHİM HÂDİSELER

Muharrem ayının onuncu günü Aşûrâ günüdür. Aşûrâ gününde çok büyük ve mühim hâdiseler meydana gelmiştir. Fakîh Ebu'l-Leys Hazretleri'nin Tenbîhü'l-Gâfilîn kitabında rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte, Aşûrâ günü meydana gelen hâdiselerden bâzıları şunlardır:

1.  Gökler ve yer yaratılmış,

2.  Adem aleyhisselâmın tevbesi kabul edilmiş,

3.  Nûh aleyhisselâmın gemisi karaya oturmuş,

4.    Mûsâ aleyhisselâm, Firavun'un şerrinden kurtulmuş ve Firavun helâk olmuş,

5.  İbrâhim Aleyhisselâm dünyâya gelmiş ve ateşten kurtulmuş,

6.  Eyyûb aleyhisselâm hastalıktan şifâ bulmuş,

7.  Yûnus aleyhisselâm balığın karnından kurtulmuş,

8.   Süleyman aleyhisselâma saltanat verilmiş,

9.  Hz. Hüseyin (r.a.) şehîd edilmiştir.

10.  Kıyâmet de Aşûrâ günü kopacaktır.

MUHARREMİN 9. VE 10. GECELERİ

Muharremin 9'uncu ve 10'uncu geceleri birer tesbih namazı kılmalıdır.

Yine 9'uncu ve 10'uncu geceleri teheccüd vaktinde Allâh rızâsı için 4 rek'at namaz kılınır. Her rek'atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 50'şer İhlâs- ı şerîf okunur.

Bu günlerde Hatm-i Enbiyâ'ya devâm etmelidir. Bilhassa 9'uncu günü akşamı, (yâni 10'uncu gecesi) Hatm-i Enbiyâ yapılması çok fazîletlidir. (Hatm-i Enbiyâ'nın nasıl yapıldığı, Duâ ve İbâdetler isimli kitabımızda târif edilmiştir.)

Muharrem ayı içerisinde mümkün olduğu kadar çok istiğfâr etmelidir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

Muharrem ayının onuncu (Aşûrâ) günü; önceki bir gün yâhut sonraki bir gün ile birlikte oruç tutmak sünnettir.

Yalnız Aşûrâ günü oruç tutmak tenzîhen mekruhtur. Hadîs-i şerîfte,

"Âşûrâ orucunu tutunuz ve ona dokuzuncu yâhut on birinci günü ilâve ederek Yahûdilere muhâlefet ediniz, onlara benzemeyiniz."

buyurulmuştur.