"Ramazan ayı orucundan sonra en fazîletli oruç Allâh'ın ayı olan Muharrem ayının orucudur." (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim)
---
25
Ekim Cumartesi 2014
Hicrî: 1 Muharrem 1436   •   Rûmî: 12 Teşrin-i Evvel 1430
Bugün Hicri Yılbaşı. Hicri yeni yılınızı tebrik ederiz.
298. Gün 43. Hafta 10. Ay FAZİLET TAKVİMİ

MUHARREM AYI

Tevbe Sûresi'nin, 36. âyet-i kerîmesinde; (meâlen) "Muhakkak ki; Allâhü Teâlâ katında ayların sayısı, Cenâb-ı Hakk'ın kitabında gökleri ve yeri yarattığı günden beri on ikidir. Bunlardan dördü haram olanlardır..." buyrulmuştur. Bu aylar Zilkade, Zilhicce,

Muharrem ve Receb aylarıdır. Bunlara eşhuru hurum; (haram aylar) denilir.

Bu aylarda yapılan isyanın günahı diğerlerinden daha şiddetli, ibadetin sevabı diğerlerinden daha kıymetli olduğundan öbür aylardan daha fazla hürmet edilmesi lâzım gelir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Muharrem ayından bir gün oruç tutan kimseye, bir gününe karşılık otuz günlük sevab vardır." buyurmuştur. Bir başka Hadîs-i şerîfte; ".Ramazan orucundan sonra oruçların en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur." buyrulmuştur.

MUHARREMİN BİRİ İLE ONU ARASINDA KILINACAK

NAMAZ

Muharrem ayının 1'i ile 10'u arasında bir defa olmak üzere, 2 rek'atte bir selâm vererek 6 rek'at namaz kılınır. Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınabileceği gibi, bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir. Namaza şöyle niyet edilir: "Niyet eyledim Yâ Rabbi senin rızâ-yı şerîfin için namaza. Herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veyâ herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise bu hakkın ödenmesi için." Allâhü Ekber.

1.  rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Ayetü'l-Kürsî, 11 İhlâs-ı Şerîf.

2.   rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf.

3.  rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Elhâkümü't-tekâsür, 11 İhlâs-ı Şerif.

4.   rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf.

5.   rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 3 Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn, 11 İhlâs-ı Şerîf.

6.    rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra duâ edilir. (Duâ ve İbâdetler)