Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdu: "Kul hüvallâhü ehad sûresini bin defa okuyanı Allâhü Teâlâ cehennemden azad eder." (Hadîs-i Şerîf, Feyzü 'l-Kadîr)
---
23
Ekim Perşembe 2014
Hicrî: 29 Zilhicce 1435   •   Rûmî: 10 Teşrin-i Evvel 1430
296. Gün 43. Hafta 10. Ay FAZİLET TAKVİMİ

ZİLHİCCE'NİN SON GECESİ YAPILACAK İBÂDET

Zilhicce'nin son gecesi mümkünse bir Tesbih Namazı kılınır ve bir Hatm-i Enbiyâ yapılır. Kezâ, Zilhicce'nin son gecesi, akşam ile yatsı arası, 10 rek'at namaz kılınır. Namaza şöyle niyet edilir: "Yâ Rabbî, geçen seneyi benden râzı olarak ayır. Sâdır olan isyânımı hasenâta tebdîl eyle. Beni hidâyet-i ilâhiyene ve rızâ-yı ilâhîne mazhar eyle."

Her rek'atte; 7 Fâtiha-i Şerîfe, 7 Ayetü'l-Kürsî, 7 İhlâs-ı Şerîf okunur. İki rek'atte bir selâm verilir.

Namazdan sonra, mümkünse en az 11 tevhîd, 11 istiğfâr, 11 salevât-ı şerîfe okunur ve duâ edilir.

Zilhiccenin son günü, aynı zamanda senenin son günüdür. Bu günde mümkünse oruçlu bulunmak fazîletli bir ibâdettir.

MUHARREM AYININ BİRİNCİ GÜNÜNDE NE YAPILIR? Muharremin birinci gününde, her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlâs-ı Şerîf okuyanları, Cenâb-ı Hak lütfuyla, keremiyle bu âlemden kul borcu ile huzûruna getirmeyecektir. Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak fazîletli

ibâdetlerdendir. Bu on günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10. günlerde oruç tutmalıdırlar. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) 9. günü seferde bulunduğundan yalnız 10. günü oruç tutmuşlar ve "Sağ olursak gelecek sene 9. günü de tutarız." buyurmuşlardır. Bu ayın perşembe, cuma, cumartesi günlerinde peş peşe oruç tutulursa 900 senelik nâfile oruç sevâbı verilir. (Duâ ve İbâdetler, Fazîlet Neşriyat)

MUHARREM AYI İCTİMA'I, RU'YET VE BAŞLANGICI

Hicrî Kamerî 1436 yılı Muharrem ayı ictima 'ı yarın (24 Ekim Cuma) Türkiye saati ile 00.57'dedir

Ru'yet ise (24 Ekim Cuma) Türkiye saati ile 16.49'da. Hilâl'in görüldüğü yerler: Basra körfezinin doğusundaki adalar, Katar, Riyad, Abu Dabi, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus'un orta ve güney kısmı, Madagaskar, Reunion adası, Amerika kıtasının kuzey kısmı, Alaska hariç tamamı.

Hilal; Türkiye, Almanya, Avusturya ve Arap yarım adasının kuzeyinden Mekke ve Medine'den görülemeyecektir. Hilâlin görüldüğü günü takip eden 25 Ekim Cumartesi günü de Muharrem ayının 1'i ve hicrî yılbaşı olmaktadır.