"Bismillâhirrahmânirrahîm ile başlanmayan her (meşrû' ve mübâh olan) iş bereketsizdir." (Hadîs-i Şerîf, Suyûtî, el-Câmiu 's-Sağîr)
---
01
Ocak
Çarşamba
2014
AYIN SAFHASIRûmî: 19 Kânûn-ı Evvel 1428   • Hicrî: 29 Safer 1435

Mîlâdî yılbaşı • Türkiye'de İlk yılbaşı tatili (1936) • Mîlâdî takvim ve Vasatî saat kullanılmağa başlandı (1926)
1. Gün 1. Hafta 1. Ay FAZİLET TAKVİMİ

BESMELENİN FAZÎLETİ

Müslüman, bir işe başlarken besmele çeker ki; "Ben bu işi kendim için değil, Allah nâmına, onun emriyle ve ancak onun için yapıyorum." demiş olur.

Peygamber Efendimiz (sav), 'Bismillâhirrahmânirrahîm' düstûrunu her hayırlı işin anahtarı olarak ihsan etmiş ve bu edeb ve terbiyeyi, bütün ümmetin mühim işleri ve ihtiyaçlarının evvelinde uyacakları bir sünnet-i seniyye kılmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

•     "Cebrâil (as.) bana vahiy getirdiğinde ilk indirdiği şey 'Bismillâhirrahmânirrahîm'dir."

•    "Bir vartaya (içinden çıkılması zor bir vaziyete) düştüğünde 'Bismillâhirrahmânirrahîm, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil- aliyyil-azîm' de. Çünkü Allâhü Teâlâ, bundan dolayı o kimseyi -dilerse-her türlü belâdan korur." (Ed-Dürrü 'l-Mensur)

REBÎULEVVEL AYI

Yarın idrâk edeceğimiz Rebîulevvel ayı, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) dünyâyı şereflendirdikleri aydır. Bu ayın 12'sinde, senenin ilk kandili olan Velâdet (Mevlid) Kandili vardır. Bu ay içinde mümkün olduğu kadar çok salât ve selâm (Salât-ı Nâriye, Salât-ı Münciye ve Salât-ı Fethiye gibi salavâtlar) okunmalıdır. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

REBÎULEVVEL AYI İCTİMÂ'I, RU'YET VE BAŞLANGICI

Hicrî Kamerî 1435 yılı Rebîulevvel ayı ictimâ'ı bu gün (1 Ocak Çarşamba) Türkiye saati ile 13.14'dedir. Ru'yet ise yine bu gün (1 Ocak Çarşamba) Türkiye saati ile 21.57'dedir. Hilâl'in görüldüğü yerler: Büyük Okyanus'un orta ve kuzey kısmı ile Kuzey Amerika kıtasının kuzeybatı kısmı hariç tamamı ile Orta Amerika ülkeleri.

Hilal; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından görülemeyecektir. Hilâl'in görüldüğü günü takip eden 2 Ocak Perşembe günü de Rebîulevvel ayının 1'i olmaktadır.