“Kim diline ve ırzına kefil olursa ben de onun cennete girmesine kefîl olurum.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed)
---
03
Aralık
Salı
2013
AYIN SAFHASIRûmî: 20 Teşrin-i Sânî 1429   • Hicrî: 30 Muharrem 1435

Şiddetli soğuklar başlaması • Kıyâfet Kanunu'nun TBMM'de kabûlü (1934) • Dünya Özürlüler Günü
337. Gün 49. Hafta 12. Ay FAZİLET TAKVİMİ

HZ. ZEKERİYYÂ ALEYHİSSELÂM

Hazret-i Zekeriyyâ, Süleyman aleyhisselâmın neslindendir ve kendisine peygamberlik ihsan olunmuştur.

Hazret-i Zekeriyyâ'nın refikası (hanımı) Îşâ'nın kızkardeşi Hanne, kocası İmran’dan Meryem adında bir kız doğurmuştu. Hanne evvelce kızını Beytü'l-Makdis'in hizmetine vakfetti. Zekeriyyâ aleyhisselâm da onu alıp teyzesi Îşâ'nın yanına götürdü. Meryem, teyzesinin yanında büyüdükten sonra Beyt-i Makdis'te kendisine ayrılan bir hücrede ibâdet ile meşgul oluyordu. Bu pek nezih, iffetli olan kız, koca yüzü görmediği halde Allâhü Teâlâ'nın bir kudret ve hikmeti eseri olarak gebe kaldı, Hazret-i Îsâ'yı dünyaya getirdi.

Yahudiler, Hz. Îsâ'nın babasız olarak doğmasından şüpheye düştüler, “Babasız çocuk olamaz!” dediler. Halbuki, Âdem aleyhisselâmın hem babasız hem de anasız olarak yaratılmış olduğuna inanıyorlar, Hazret-i Îsâ'nın da bir hârika-i hilkat olduğunu görüp duruyorlardı. Nihayet, Yahudiler Yahya aleyhisselamdan sonra Zekeriyyâ aleyhisselâm gibi kadri pek âlî ve masum bir peygambere iftira ederek, yüz yaşında iken şehîd ettiler.

SAFER AYI İCTİMA‘I, RU’YET VE BAŞLANGICI

Hicrî Kamerî 1435 yılı Safer ayı ictima‘ı bugün (03 Aralık Salı) Türkiye saati ile 02.23’de.

Ru’yet, ise yine bugün (03 Aralık Salı) Türkiye saati ile: 14.50’de.

Hilâl’in görüldüğü yerler: Hint okyanusunun kuzey batı kısmındaki adalar; Victoria adaları, Saint Denis, Mauritus, Madagaskar, Afrika kıtasının güney sahilleri hariç tamamı ile İran, Avrupa kıtasının kuzey kısmı hariç tamamı.

Hilal; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından görülebilecektir.

Hilâlin görüldüğü günü takip eden 04 Aralık Çarşamba günü de Safer ayının 1’i olmaktadır.