---
03
Nisan
Pazar
2005
Rûmî: 21 Mart 1421   •

Bereketli yağmurlar • Çiçeklerin açma ve bülbüllerin ötme zamanı • Topkapı Sarayı Müze olarak açıldı (1924)
93. Gün 13. Hafta 4. Ay FAZİLET TAKVİMİ