---
01
Aralık
Pazartesi
1997
Rûmî: 18 Teşrin-i Sânî 1413   •

Kore'de Kunuri Zaferimiz (1950) • Türkiye'de Vasatî Saat'in kabûlü (1925)
335. Gün 49. Hafta 12. Ay FAZİLET TAKVİMİ