---
01
Aralık Pazartesi 1997
Rûmî: 18 Teşrin-i Sânî 1413
Timur'un, 57 Yıldır Rodos Şövalyelerinin Hüküm Sürdüğü İzmir'i Kuşatması (1402) • Kore'de Kunuri Zaferimiz (1950)
335. Gün 49. Hafta 12. Ay FAZİLET TAKVİMİ