---
01
Aralık
Pazartesi
1997
Rûmî: 18 Teşrin-i Sânî 1413   •

Timur'un, 57 Yıldır Rodos Şövalyelerinin Hüküm Sürdüğü İzmir'i Kuşatması (1402) • Kore'de Kunuri Zaferimiz (1950)
334. Gün 49. Hafta 12. Ay FAZİLET TAKVİMİ