---
15
Eylül
Cuma
1995
Rûmî: 2 Eylül 1411   •

Mûte Savaşı (629) Sıcakların kırılması
258. Gün 37. Hafta 9. Ay FAZİLET TAKVİMİ