---
02
Ekim
Salı
1984
Rûmî: 19 Eylül 1400   •

Azîz Mahmûd Hüdâî Hazretlerinin vefâtı (1628) • İşgalci Fransız ve İngilizlerin İstanbul'u boşaltması (1923) • Selahaddin Eyyûbî'nin Kudüs'ü fethi (1187)
276. Gün 40. Hafta 10. Ay FAZİLET TAKVİMİ