---
02
Ekim Salı 1984
Rûmî: 19 Eylül 1400
Aziz Mahmud Hüdayî Hazretleri'nin Vefatı (1628) • İşgalci Fransız ve İngilizlerin İstanbul'u Boşaltması (1923)
276. Gün 40. Hafta 10. Ay FAZİLET TAKVİMİ