---
21
Ekim Çarşamba 1981
Rûmî: 08 Teşrin-i Evvel 1397
294. Gün 43. Hafta 10. Ay FAZİLET TAKVİMİ