---
21
Ekim
Çarşamba
1981
Rûmî: 08 Teşrin-i Evvel 1397   •

293. Gün 43. Hafta 10. Ay FAZİLET TAKVİMİ