---
21
Ekim
Çarşamba
1981
Rûmî: 8 Teşrin-i Evvel 1397   •

İlk husûsî gazete Tercümân-ı Ahvâl'in çıkması (1860) Bağ bozumu zamanı ve fırtınası
294. Gün 43. Hafta 10. Ay FAZİLET TAKVİMİ