---
01
Nisan
Pazartesi
1974
Rûmî: 19 Mart 1390   •

Kanserle Savaş Haftası (1-7 Nisan) • Varşova Paktı feshedildi (1991)
91. Gün 14. Hafta 4. Ay FAZİLET TAKVİMİ