---
15
Ekim
Salı
1974
Rûmî: 02 Teşrin-i Evvel 1390   •

287. Gün 42. Hafta 10. Ay FAZİLET TAKVİMİ