---
15
Ekim
Salı
1974
Rûmî: 2 Teşrin-i Evvel 1390   •

Avrupa'da (halen kullanılan) Gregoryan Takvimi'nin kabulü (1582) • Fırtına
288. Gün 42. Hafta 10. Ay FAZİLET TAKVİMİ