---
15
Ekim Salı 1974
Rûmî: 02 Teşrin-i Evvel 1390
287. Gün 42. Hafta 10. Ay FAZİLET TAKVİMİ