---
17
Ocak
Çarşamba
1973
Rûmî: 4 Kânûn-ı Sânî 1388   •

Ankara'da ekmek vesîkaya bağlandı (1942) • (Irak) Körfez Savaşı başladı (1991)
17. Gün 3. Hafta 1. Ay FAZİLET TAKVİMİ