---
17
Ocak Çarşamba 1973
Rûmî: 04 Kânûn-ı Sânî 1389
İstanbul Galata Tüneli'nin Açılışı (1875) • Ankara'da Ekmek Vesikaya Bağlandı (1942) • Irak (Körfez) Savaşı'nın Başlaması (1991)
17. Gün 03. Hafta 1. Ay FAZİLET TAKVİMİ