---
14
Ocak
Cumartesi
1967
Rûmî: 01 Kânûn-ı Sânî 1383   •

Dünyada İlk Telefon İngiliz Sarayı'na Çekildi (1878)
13. Gün 2. Hafta 1. Ay FAZİLET TAKVİMİ