---
14
Ocak
Cumartesi
1967
Rûmî: 1 Kânûn-ı Sânî 1382   •

Dünyâda ilk telefon İngiliz Sarayı'na çekildi (1878) Aksaray-Topkapı tramvay hattı (2.600 m) hizmete girdi (1873) • Fırtına
14. Gün 2. Hafta 1. Ay FAZİLET TAKVİMİ